پسر مهربون ما♥

برای پسرم !!!

پسرم !! رایین جانم ،چقدر دوست داشتم از همان کودکی تجربه ی سالهایی که بر من گذشته را داشتی .... چقدر دوست داشتم زندگی تو خالی شود از ادمهای بی اخلاق و نامهربان . پسرکم !! بدان که زیادی خوب بودن خوب نیست زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی میشوی مثل شیشه ای تمیز کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند همه به جای شیشه ، منظره ی بیرون را میبینند...! ...
2 شهريور 1396

بدون عنوان

فرزندم ... روزی از روزها مرا پیر و فرتوت خواهی دید ... و کارهایم را غیر منطقی !! در آن وقت لطفا به من کمی وقت بده و صبر کن  تا مرا بفهمی ... هنگامی که دستم میلرزد و غذایم بر روی لباسم میریزد، هنگامی که از پوشیدن لباسم ناتوانم ، صبر کن  و سالهایی را به یاد آور که کارهایی که امروز نمیتوانم انجام دهم،  به تو یاد میدادم .... اگر دیگر جوان و زیبا نیستم ؛ مرا ملامت نکن و کودکی ات را به یاد آور که تلاش میکردم تو را زیبا و خوشبو کنم ... اگر دیگر نسل شما را نمیفهمم به من نخند ! ولی تو گوش و چشم من برای آنچه نمیفهمم باش ... من بودم که ادب را به تو آموختم من بودم که به تو آموختم چگونه با زندگی روبرو شوی پس چگونه امرو...
19 فروردين 1394

روز مادر 94

بچه عجیب ترین موجود دنیاست ،  می آید ،  مادرت میکند ،  عاشقت میکند ،  رنجی ابدی را در وجودت میکارد .  تا آخرین لحظه عمر عاشق نگهت میدارد  و تمام ...! بگمانم مادر بودن یک نوع دیوانگی ست ؛  وقتی مادر میشوی ،  رنجی ابدی بسراغت می آید؛  رنجی نشات گرفته از عشق ... مادر که می شوی ،  میخواهی جهان را برای فرزندت آرام کنی . میخواهی بهترین ها را از آن او کنی .  وقتی می خزد ، چهاردست و پا میرود، راه میرود و می دود ،  تو فقط تماشایش میکنی و قلبت برایش تند می تپد ... از دردش نفست میگیرد .  روحت از بیماری اش زخم می شود .  مادر که می شوی دیگر هیچ چیز جهان مثل قبل نخ...
19 فروردين 1394

1394

نوروز امسال هم اومد و 13 روز هم تموم شد . رایین عزیزم پسر گلم  این چهارمین نوروزه که داریم باهم جشن میگیریم .عزیزم  تو  دوست داری زودتر بزرگ بشی تا دکتر مغز بشی  ومن  دغدغه فردا و فردا ها ....  عزیز تر از جانم همیشه و همیشه برای تو پسر نازنینم تنها یک آرزو دارم  و اون شاد بودنته. پسرکم عاشق اون خنده هات ژست گرفتنات و مهربونی هاتم اونقدر مهربونی که دلم نمیخواد دعوات کنم اونقدر نازنین هستی که ....   مامان ندا اندازه تمام بی نهایت ها دوستت داره. دوست دارم . مامان ندا     ...
13 فروردين 1394