پسر مهربون ما♥

زندگی !!!!!

1396/6/11 0:47
نویسنده : رایین ♥
88 بازدید
اشتراک گذاری
زیادی سخت گرفته ایم این دنیای پر فراز و نشیب را ...
زیادی بزرگش کرده ایم این زندگی را ...
زندگی آنقدرها هم سخت نیست ...
زندگی شاید قدم زدن زیرِ باران باشد ، بی چتر یا با چتر ... دونفره یا تنها ...
زندگی شاید بوسه باران کردنِ دست مادر و روی پدر باشد ...
زندگی شاید شنیدن جیک جیکِ گنجشک های کوچکِ روی پشت بام باشد ...
زندگی شاید این است که دل ببندیم ، برسیم و در راهِ خوشبختی قدم برداریم ...
یا شاید این است که دل ببندیم ، نرسیم و مسیرمان را به سمت فراموشی تغییر دهیم ...
زندگی شاید این است که نوزادِ خوش بویی را در آغوش بگیری و پر شوی از حسِ آرامش ...
زندگی شاید این است که روبروی آینه بنشینی و خودت را برای " خودت" بیارایی :)
زندگی شاید تک گلِ رز سرخِ خشک شده لای دفتر خاطرات باشد ... خاطرات تلخ و شیرینِ آغشته به عطرِ گل ...
زندگی شاید تنها دویدن در کوچه ای خلوت است ، تا بگردی و "تکه ای از خودت" را پیدا کنی ... خودی که روزی ، کسی اورا در آن کوچه جا گذاشت و رفت :)
زندگی شاید گرم شدنِ پیشانی بر اثر بوسه ی یار باشد ...
و یا لمس دستِ گرمش که سعی دارد دست سردت را گرم کند ...
زندگی شاید گوش کردنِ موسیقی خاطره انگیزی است که "خطرِ ریزشِ اشک" را هشدار میدهد ...
زندگی شاید چشم دوختن به گوی های خوش رنگی باشد که "عشق" را فریاد میزنند و وجودت را لبریز از خواستن میکنند ...
زندگی شاید منتظر ماندن برای رفته ای است که هرگز برنخواهدگشت ...
زندگی شاید دیدنِ دستان پینه بسته‌ی کارگری است که عجیب بوی عشق میدهند و سزاوارِ طلاکوب شدن هستند ...
زندگی شاید جاری شدن اشک از شدتِ خنده های شادی است ...
زندگی شاید خواندن اشعارِ شاعری باشد که در بینِ بیت هایش آرزوهایش را دفن کرده است ...
زندگی شاید راه رفتن روی جدول های کنارِ اتوبان است ، فارغ از هر حسی ... بیخیال و آرام ...
زندگی ...
زندگی همین است ...
همین اتفاقاتِ ناچیزِ گرانبها ...
"زندگی" همین "تلخ و شیرین" هاست ...
تلخ ، به اندازه ی گریه های دخترکِ سرمازده ی گل فروشِ سرچهار راه ...
و
شیرین ، به قدرِ لبخندهای مادر و تحسین های پدر ...
آسان بگیرید زندگی را ...
زود تمام میشود ، حسرتش را میخورید ...
#زندگی


اینم فلفل جانه ما که میگه لیوانا دخترونس و آب نمیخوره باهاشون !!!!!!
پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف